Prijsindicatie appartementen en servicepakketten

Wij bieden onze bewoners een goed onderhouden appartement met de keuze uit de servicepakketten: ‘Basis’ of ‘Op maat-pakket met warme maaltijden’. Het ‘Basispakket’ kan naar eigen wensen en behoeften worden aangevuld met andere services, de kosten hiervan worden maandelijks gefactureerd via de maandnota. De tarieven van de huur- en servicepakketten variëren tussen € 1.230,- en € 2.007,- per maand.

Tarievenoverzicht:

Een overzicht van de maandelijkse huurprijs inclusief de kosten van de servicepakketten per 1-1-2021 treft u hieronder aan. Het tarief verschilt per type appartement.
De huurprijzen en de kosten van het ‘Basispakket’ zijn per appartement vastgesteld. Bij het ‘Op maat-pakket met warme maaltijden’ worden de maaltijden per bewoner berekend. De warmtekosten (CV en warm water) zijn gebaseerd op de grootte van het appartement en
het aantal bewoners.

N.B.:

 • De kosten van het elektraverbruik in de appartementen worden rechtstreeks door de energieleverancier bij de bewoner in rekening gebracht.
 • De maaltijdkosten zijn gebaseerd op een 3-gangenmenu met voor- en nagerecht.
 • De ‘Afvalstoffenheffing’ en de ‘Rioolheffing voor de gebruiker’ zijn gemeentelijke belastingen die rechtstreeks door de gemeente Velsen bij de bewoner in rekening worden gebracht.
 • Warme maaltijden kunnen ook alleen per dag worden besteld.
 • De hoogte van de service- en warmtekosten worden in de begroting vastgesteld. Jaarlijks worden per 1 januari de service- en warmtekosten voor het nieuwe kalenderjaar aangepast. Na het vaststellen van de jaarrekening wordt het overschot c.q. tekort van de service- en warmtekosten met de huurder verrekend.
 • De aanpassing van de huurprijzen vindt eveneens plaats in de maand januari.

Bij de huur, service- en wamtekosten zijn standaard inbegrepen:

 • Huur en privégebruik van uw appartement en de berging.
 • Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en de ruimten t.b.v. onze faciliteiten.
 • Gebruik van een parkeerplaats op het parkeerterrein.
 • Kosten verbruik verwarming en (warm) water van uw appartement en openbare ruimten.
 • Kabeltelevisie (digitale kabel met het basispakket van Ziggo Kabel TV).
 • Elektriciteit en verlichting openbare ruimten.
 • Onderhoud gemeenschappelijke ruimten (gebouw, tuin, terrein, stoffering, inventaris en installaties).
 • Beveiliging (alarmeringssysteem, brandmeldinstallatie, jaarlijkse controle NVD Beveiligingsgroep).
 • Diensten zoals receptie, technische dienst (voor het onderhoud waarvoor De Luchte als verhuurder verantwoordelijk is) en faciliteiten t.b.v. het wonen in De Luchte.
 • Verzekering (opstal) en belastingen (waterschapsbelastingen, OZB).

Bewoners lening

Na toewijzing van een appartement verschaft de aanstaande bewoner de Stichting een lening. Deze lening is vastgesteld op € 8.000,-. De lening draagt bij aan het werkkapitaal van Stichting Serviceflat De Luchte. Een stichting die in 1973 is ontstaan vanuit een particulier initiatief. Het bestuur van de stichting is samengesteld uit bewoners en externe bestuursleden.

Binnen drie maanden na beëindiging van de huur- en serviceovereenkomst vindt terug-betaling van de lening plaats.

Als het voor u niet mogelijk is het bedrag van € 8.000,- bij aanvang van de huurovereenkomst over te maken, bestaat de mogelijkheid om individueel een betalingsregeling met de directie van Serviceflat De Luchte overeen te komen.