Prijsindicatie appartementen

Wij bieden onze bewoners een goed onderhouden appartement met de keuze uit verschillende servicepakketten: ‘Basis’, ‘Op maat’ en ‘Comfort’. De tarieven variëren tussen € 1.230,- en € 2.183,- per maand.

Tarievenoverzicht:

Een overzicht van de maandelijkse huurprijs inclusief de kosten van de servicepakketten per 1-1-2020 treft u hieronder aan. Het tarief verschilt per type appartement.
De huurprijzen en de kosten van het ‘Basis’-servicepakket en het ‘Op maat’-pakket met huishoudelijke hulp zijn per appartement vastgesteld. De warmtekosten (CV en warm water) zijn gebaseerd op de grootte van het appartement en het aantal bewoners. Bij de servicepakketten met warme maaltijden worden de maaltijden per bewoner berekend.

N.B.:

 • De kosten van het elektraverbruik in de appartementen worden rechtstreeks door de energieleverancier bij de bewoner in rekening gebracht.
 • De ‘Afvalstoffenheffing’ en de ‘Rioolheffing voor de gebruiker’ zijn gemeentelijke belastingen die rechtstreeks door de gemeente Velsen bij de bewoner in rekening worden gebracht.
 • Extra huishoudelijke hulp of warme maaltijden zijn op aanvraag beschikbaar.
 • De hoogte van de service- en warmtekosten worden in de begroting vastgesteld. Indien noodzakelijk worden de service- en warmtekosten in januari aangepast. Na het vaststellen van de jaarrekening wordt het overschot c.q. tekort van de service- en warmtekosten met de huurder verrekend.
 • De wettelijke aanpassing van de huurprijzen vindt plaats in de maand juli.

Bij de huur, service- en wamtekosten zijn standaard inbegrepen:

 • Huur en privégebruik van uw appartement en de berging.
 • Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en de ruimten t.b.v. onze faciliteiten.
 • Gebruik van een parkeerplaats op het parkeerterrein.
 • Kosten verbruik verwarming en (warm) water van uw appartement en openbare ruimten.
 • Kabeltelevisie (digitale kabel met het aanbod van Ziggo Kabel TV).
 • Elektriciteit en verlichting openbare ruimten.
 • Onderhoud gemeenschappelijke ruimten (gebouw, tuin, terrein, stoffering, inventaris en installaties).
 • Beveiliging (alarmeringssysteem, brandmeldinstallatie, jaarlijkse controle NVD Beveiligingsgroep).
 • Diensten zoals receptie, technische dienst (voor het onderhoud waarvoor De Luchte als verhuurder verantwoordelijk is) en faciliteiten t.b.v. het wonen in De Luchte.
 • Verzekering (opstal) en belastingen (waterschapsbelastingen, WOZ).

Bewoners lening

Na toewijzing van een appartement verschaft de aanstaande bewoner de Stichting een lening. Deze lening is vastgesteld op € 9.000,-. De lening draagt bij aan het werkkapitaal van Stichting Serviceflat De Luchte. Een stichting die in 1973 is ontstaan vanuit een particulier initiatief. Het bestuur van de stichting is samengesteld uit bewoners en externe bestuursleden.

Binnen drie maanden na beëindiging van de huur- en serviceovereenkomst vindt terugbetaling van de lening plaats.

Als het voor u niet mogelijk is het bedrag van € 9.000,- bij aanvang van de huurovereenkomst over te maken, bestaat de mogelijkheid om individueel een betalingsregeling met de directie van Serviceflat De Luchte overeen te komen.